Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy ma możliwość zaakceptować cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Przeczytaj politykę cookies oraz dowiedz się, jak je wyłączyć.

Polityka prywatności

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Katarzyna Siołek Wilczyniec, Śladków Mały 98 C, 26-020 Chmielnik (Administrator).
 2. Administrator wyznaczył osobę, z którą może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@wilczyniec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub
  2. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub
  3. zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub
  4. umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. w razie wyrażenia zgody na udostepnienie danych, w celu udostępnienia ich doradcy kredytowemu, który przedstawi Pani/Panu produkty kredytowe i świadczenia Pani/Panu doradztwa w zakresie wyboru kredytowania inwestycji z oferty Administratora.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to dane kontaktowe, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące preferencji zakupowych dotyczących nieruchomości, np. lokalizacja budynku, powierzchnia lokalu, itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie,
  2. do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy, a w razie jej zawarcia do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  3. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia sprzeciwu lub ustania istnienia takiego uzasadnienia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. pracownicy i współpracownicy Administratora,
  2. podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, komornicy, organy administracji państwowej, organy nadzoru),
  3. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe, prawne i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  4. instytucje finansujące inwestycję i prowadzące rachunek powierniczy,
  5. pośrednicy finansowi, uczestnicy procesu inwestycyjnego tacy jak generalny wykonawca inwestycji, podwykonawcy, podmioty realizujące wykończenie wnętrz,
  6. kancelarie notarialne, przed którymi zawierane będą z Panią/Panem umowy,
  7. zarządcy nieruchomości,
  8. podmioty kapitałowo powiązane z Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 10. W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, lub umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów. (Informacje w tym punkcie przeznaczone są tylko dla osób, których dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od tych osób).
 13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.